*Yritys *Lämpökäsittelyt *Yhteystiedot *Linkit
Lämpökäsittelyt » Nuorrutus


Pintakarkaisu
Hehkutukset
Päästö
Nuorrutus
Työkalukarkaisu
Etappikarkaisu
Erkautuskarkaisu
Typetys (nitraus)
Kovuuden mittauspalvelu
Tietosuojaseloste
***Nuorrutus***
Nuorrutus on lämpökäsittely, jossa teräs karkaistaan ja sen jälkeen päästetään lämpötila-alueella 500…700 °C. Nuorruttamalla saadaan erinomainen lujuuden, sitkeyden ja väsymislujuuden yhdistelmä.
Nuorrutus on koneenrakennuksen tärkein lämpökäsittely. Nuorrutus on myös useimmiten induktiokarkaisua ja typetystä edeltävä lämpökäsittely. Nuorrutuskäsittelyn vaiheet ovat austenitointihehkutus, sammutus ja
päästö. Päästöllä on suuri vaikutus nuorrutetun kappaleen ominaisuuksiin. Päästölämpötilaa muuttamalla voidaan valita haluttu lujuuden ja sitkeyden yhdistelmä.

Koska nuorrutus käsittää teräksen karkaisun ja sitä seuraavan päästön suhteellisen korkeassa päästölämpötilassa, edellyttää nuorrutuksen hallinta teräksen karkenevuuden tuntemista. Terästen ylempi (noin 450…600 °C) ja alempi (noin 300…400 °C) päästöhauraus tulee myös ottaa huomioon, sillä näillä lämpötila-alueilla päästettynä teräksen sitkeysarvo
alenee. Ylempää päästöhaurautta korkeammista lämpötiloista kappale tulisi jäähdyttää nopeasti. Taipumustaylempään päästöhaurauteen voidaan lieventää myös käyttämällä molybdeeniseosteisia teräksiä.
Piispanristintie 2 / PL 32 20761 Piispanristi Puh. (02) 242 8401 Fax (02) 242 8402
KUMMELIGROUP.fi