*Yritys *Lämpökäsittelyt *Yhteystiedot *Linkit
Lämpökäsittelyt » Hehkutukset


Pintakarkaisu
Hehkutukset
Tasaushehkutus
Normalisointi
Pehmeäksihehkutus
Myöstöhehkutus
Vedynpoistohehkutus
Rekristallisaatiohehkutus
Päästö
Nuorrutus
Työkalukarkaisu
Etappikarkaisu
Erkautuskarkaisu
Typetys (nitraus)
Kovuuden mittauspalvelu
Tietosuojaseloste
***Hehkutukset***
Hehkutusten tarkoituksena on helpottaa kappaleen muokkaamista ja käsittelyä erilaisten austeniitin hajoamisen myötä muodostuvien mikrorakenteiden avulla. Ennen kuumamuokkausta suoritettava
tasaushehkutus tasaa koostumusta ja vähentää siten suotautumien haitallisia vaikutuksia. Normalisointi poistaa edellisen lämpökäsittelyn vaikutuksia sekä hienontaa raekokoa. Pehmeäksihehkutus parantaa
muovattavuutta sekä lastuttavuutta kuumamuokkauksen ja normalisoinnin jälkeen. Myöstöhehkutus vähentää kappaleeseen muokatessa, nopeasti jäähdytettäessä, hitsatessa tai lastuavassa työstössä muodostuneita jännityksiä. Vedynpoistohehkutus vähentää esim. sähkökemiallisessa pinnoituksessa teräkseen diffuntoituneen vedyn määrää.
Piispanristintie 2 / PL 32 20761 Piispanristi Puh. (02) 242 8401 Fax (02) 242 8402
KUMMELIGROUP.fi