*Yritys *Lämpökäsittelyt *Yhteystiedot *Linkit
Lämpökäsittelyt » Pintakarkaisu


Pintakarkaisu
Induktio
Hiiletyskarkaisu
Typetys
Hehkutukset
Päästö
Nuorrutus
Työkalukarkaisu
Etappikarkaisu
Erkautuskarkaisu
Typetys (nitraus)
Kovuuden mittauspalvelu
Tietosuojaseloste
***Pintakarkaisu***
Pintakarkaisussa saavutetaan suuri pintakovuus säilyttäen ytimen hyvä sitkeys. Pintakarkaisuilla saavutetaan myös väsymislujuutta parantava puristusjännitys kappaleen pintaan. Suuren pintakovuuden saavuttamiseksi voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten hiiletyskarkaisua, typetystä ja induktiokarkaisua. Eri menetelmät vaikuttavat pintaan erilailla, vaikutuksen ulottuessa 0,2 millimetristä yli viiteen millimetriin.
Typetys eroaa muista menetelmistä siten, että se ei ole perinteistä karkaisua, sillä siinä muodostuva kovuus ei aiheudu martensiitin muodostumisesta, vaan pintaan muodostuvista nitrideistä ja typen aiheuttamasta liuoslujittumisesta. Typetys kuitenkin luokitellaan pintakarkaisumenetelmäksi ja sen etuna ovat vähäiset mittamuutokset.

Piispanristintie 2 / PL 32 20761 Piispanristi Puh. (02) 242 8401 Fax (02) 242 8402
KUMMELIGROUP.fi